Den röda stugan med vita knutar

Slamfärg är en av de äldsta och samtidigt den mest använda färgtypen i vårt land. Med slamfärg avser vi vanligen rödfärg, men slamfärg har också förekommit i andra kulörer. Rödfärgen användes på 1600- och 1 700-talen främst på högreståndshus, men kom under 1800-talet framförallt att bli landsbygdens husfärg. Den röda stugan med vita knutar blev något av nationalsymbol för Sverige under början av 1900-talet och användningen av slamfärg nådde sin kulmen. Röd slamfärg är fortfarande en av de allra bästa utomhusfärgerna för trähus.

Egenskaper

Slamfärger är billiga och miljövänliga täckande färger med ett matt utseende. De är vattenspädbara och är lätta att stryka. Slamfärger är fuktgenomsläppliga. De skyddar till viss del även träet mot nedbrytning.

Färgtypen fäster bra på ohyvlat virke. På hyvlat virke är däremot vidhäftningen sämre. Slamfärg, framför allt den mättat röda färgen, har lång livslängd. I jämförelse med alla tillgängliga färgtyper är slamfärgen den i särklass underhållsvänligaste. Det är bara att borsta och måla om.

Falu Rödfärg från Falu Gruva. Produkten har tillverkats sedan 1764. Falu rödfärgpigmentet innehåller koppar, zink, kiselsyra, järnockra plus ytterligare 16 naturliga mineraler vilka ger färgen dess unika egenskaper