Köpvillkor

1. Handla

§ Köpavtal

Välkommen som kund hos oss på Bossesfarg.se. Avtal har kommit till stånd först när Du mottagit bekräftelse på din beställning. Bekräftelsen sänds automatiskt från vår databas och skickas till den e-postadress Du angivit vid köpet.
I samband med att Du slutför köpet godkänns även att Du åläggs en betalningsförpliktelse.

§ Tillämping

Dessa villkor är tillämpliga på det avtal Du som konsument sluter med Bosses färg & Interiör AB med org. Nr 556517-4017 , nedan kallat Bossesfarg.se. Villkoren följer Lag (2005:59) om distansavtal och affärsavtal utanför affärslokaler samt Konsumentköplagen (1990:932).

§ Priser

Samtliga priser som visas på Bossesfarg.se inkluderar moms. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar om inget annat anges. Fraktkostnad visas i kassan innan ditt godkännande av beställningen.
Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuellt felaktiga priser och leveranstider i efterhand, skulle detta ske kontaktar Vi dig och Du har då full rätt att ändra eller makulera din beställning.
I de fall det finns ett överkryssat pris bredvid priset till en vara avser det överkryssade priset leverantörens rekommenderade pris på varan.

§ Allmänt produkter

Alla bilder och ritningar skall ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion.

§ Beställningsmottagarvillkor

För att handla hos oss på Bossesfarg.se ska Du ha fyllt 18 år. Vid eventuella misstankar om bedrägeriförsök eller falska beställningar annulleras ordern och polisanmälan görs. Bosses färg förbehåller sig rätten att neka en order.
Kunden ska alltid undersöka varan vid mottagandet, innan montering.

§ Beställningsvara

Om produkten har lagerstatus Beställningsvara innebär det att den inte finns på vårt lager och därmed måste beställas enligt dina önskemål. En längre leveranstid kommer därmed eventuellt att förekomma. Varor som tillverkas enligt konsumentens anvisningar godtas inte i retur och ingen ångerrätt kan åberopas, var därför extra noga med att kontrollera din beställning och bekräftelse.

§ Slutsåld

Vissa produkter säljs i begränsat antal. Det kan vara ett tillfälligt parti eller utförsäljning av en utgående produkt. När dessa är slut, markeras artikeln som Slutsåld. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Då Bossesfarg.se kontinuerligt uppdaterar lagerstatus reserverar Vi oss från att varan kan vara slutsåld, Du kommer då att informeras om detta snarast.

2. Ångerrätt & Reklamation

§ Ångerrätt.

Om Du som kund av någon anledning vill skicka tillbaka varan till oss skall meddelande om detta ges inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag Du mottager varan.
Vid beställning av varor som är måttbeställda eller anpassade enligt konsumentens anvisningar upphör ångerrätten att gälla.
Vid åberopande av ångerrätt står kunden för eventuella omkostnader. Ordernummer skall alltid kunna hänvisas. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag från återbetalningen för vad som kan anses vara utöver normal undersökning av varan då Vi mottagit returen och undersökt densamma.
Ångerrätten kan ej åberopas av företagskunder.

§ Retur

Vid åberopande av ångerrätt står Du som kund för returfrakt och returrisk. Vid retur skall Bossesfarg.se kontaktas på mailadress info@bossesfarg.se, därefter sänds returdokument till kunden. Returen skall sändas till Bosses färg utan onödigt dröjsmål, senast inom 14 dagar. Retur som kommer till oss utan vårt godkännande är ogiltig. Varor som är måttbeställda och anpassade för dig som kund tas inte i retur. Ordernummer skall alltid kunna hänvisas.

Bossesfarg.se kan komma att debitera kunden för eventuella extra kostnader så som förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod, samt att en värdeminskning av varan kan tillämpas om varan använts i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans funktion eller egenskaper samt för ej komplett retur.
Returadress är:
Bosses färg & Interiör AB
Södergatan 2
291 53 Kristianstad

§ Reklamationsrätt

Som kund hos oss på Bossesfarg.se har Du rätt att reklamera varor som är belagda med fel.
Reklamation skall göras innan varan monterats, meddelande om fel i vara skall göras inom skälig tid. Spara alltid emballaget för eventuell kontroll. Ordernummer skall kunna hänvisas vid reklamation. Kontakta alltid oss vid reklamation på 054-181154 eller info@bossesfarg.se.
Bosses färg förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköpa varan.
Vad som anses som fel på vara regleras i Konsumentköplag (1990:932).
Vid retur står kunden för risken för varan, förpacka därför varan väl och skicka alltid med originalförpackning .

§ Avbeställning

Du som kund har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Har utleverans redan skett från vårt lager har Bosses färg rätt att debitera kund för returkostnader.
Avbeställningsrätten gäller ej för varor som specialtillverkats efter dina önskemål, exempelvis färg som har nyanserats och mattor som har kapats till önskat mått.

§ Återbetalning

Bossesfarg.se återbetalar betalt ångerrättsgods senast inom 14 dagar från det att Bosses färg har mottagit de returnerade varorna.


3. Frakt & Leverans

§ Frakt

En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar om inget annat anges. Fraktkostnaden är beroende av vilken fraktmetod Du väljer för ditt köp. Vid tillämpning av ångerrätt tillkommer en returfraktkostnad, vilken konsumenten står för. Särskild avgift tillkommer för outlösta paket. Bossesfarg.se levererar endast varor inom Sveriges fastland samt Gotland.
Om Leveranstid är angiven i samband med en artikel är det beräknat i arbetsdagar.

§ Hemleverans

Det krävs alltid att en mottagare finns på plats vid leverans samt att denne undertecknar fraktsedeln vid hemleverans. Varorna levereras under dagtid fram till porten om Du bor i lägenhet eller fram till tomtgräns om Du bor i villa. Varje enskilt kolli ska, i emballerat utförande, kunna hanteras och levereras av en (1) person. Bossesfarg.se kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar. Du blir alltid aviserad av transportföretaget innan leverans på det aviseringsnummer Du anger vid köpet.

Vid köp av vissa stora produkter såsom stugor, friggebodar, större kvantitet av parkett, spabad, panelskivor osv. kan i vissa fall avlastning med exempelvis hjullastare eller kranbil krävas. Bossesfarg.se förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera kunden extrakostnader som uppkommer vid avlastning. Kontakta alltid kundtjänst innan beställning för att kontrollera eventuella förhöjda leveranskostnader.
Vänligen planera mottagandet av större gods noggrant i förväg. Vid frågor angående specialfrakt kontakta oss på 044-21 02 14 eller info@bossesfarg.se
Undersök alltid leveransen grundligt och se till att eventuella fraktskador noteras på fraktsedeln innan Du undertecknar fraktsedeln.

§ Leverans till utlämningsställe

Vid leverans till utlämningsställe sker avisering när varan finns för hämtning hos utlämningsstället. Legitimationskontroll sker alltid vid utlämnandet. Skickas bud ska denne kunna uppvisa sitt eget samt beställarens legitimation. Varan/varorna ska hämtas inom 14 dagar, om inte debiteras kund för eventuell returfrakt.

§ Försenad leverans

Vid leveransförseningar informerar Vi dig, om möjligt. Orsaker till leveransförseningar sker exempelvis när leverantör/fraktbolag inte kan fullfölja sitt åtagande för vår räkning.
Bossesfarg.se förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar som står utanför vår skäliga kontroll. Skulle en betydande leveransförsening mot förmodan uppstå har Du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

§ Kundens ansvar angående leverans

Det är alltid kundens ansvar att se till att alla varor finns på plats vid arbetets ingående. Bossesfarg.se frånsäger sig allt ansvar gällande försening av tjänst i väntan på våra varor. Se alltid till att Du mottagit och kontrollerat varorna innan eventuella hantverkare kontaktas.

§ Transportskador/Kontroll vid mottagande

Vid mottagande av varor är det viktigt att Du som kund ser över varan så ingen transportskada uppkommit innan leveransen kvitteras. Vid transportskador/synliga skador på emballaget skall alltid en skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet. Detta är viktigt för Dig som kund för att Du ska kunna åberopa skadat gods. Därefter anmäls reklamationen snarast av Dig till Oss på Bossesfarg.se så att Vi kan sända ersättningsvaror. Spara alltid etikett och emballage för eventuell kontroll.
Kontrollera alltid att alla varor i leveransen stämmer överens med fraktsedeln innan Du kvitterar densamma.
Som kund bör Du öppna förpackningen inom 5 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast – inom skälig tid – anmälas till oss på Bossesfarg.se.

§ Outlösta paket

Paket som inte hämtats hos ombud inom 14 dagar återsänds till oss på Bosses färg. Vid outlösta paket ombesörjer sig Bossesfarg.se rätten att ta ut en avgift motsvarande frakt, returfrakt, administration samt för eventuell lagerhyra hos fraktbolaget.

§ Uteblivet mottagande

Om Du som kund ej är anträffbar vid överenskommen leverans av dina varor, debiteras Du för de kostnader som följer.

§ Hämta i butik

Vid leveransmetod -Hämta i butik skickas ett mail till angiven mailadress när varan finns färdig för avhämtning, som tidigast nästkommande vardag efter lagd order. Skulle du ej fått ett mail inom 48h för lagervara eller angiven leveranstid på produktens sida var vänlig kontakta butiken på mailadress: info@Bossesfarg.se

Order med leveranssätt -Hämta i butik som ej avhämtats inom 30dagar makuleras och eventuella tilläggskostnader faktureras till kund. Bud ska visa sitt eget samt köparens legitimation vid avhämtning av beställning i butik.


4. Betalning

§ Betalning

Som kund hos Oss på Bossesfarg.se erbjuder Vi Dig, i samarbete med Klarna, olika alternativ för betalning:

– Alternativet Klarna Checkout riktar sig till Privatpersoner:

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ Du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.
När Du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar Du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att Du inte behöver betala om Du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det Du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt Du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.
För fullständiga villkor angående betalning besök Klarna.

– Alternativet Klarna Företagsfaktura 14 dagar riktar sig till företag:

När Du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att Du fått hem dina varor.
• Få alltid hem varan innan du betalar
• Betalningstid – alltid minst 14 dagar
• Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
• Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
• Möjlighet till delbetalning
• Ladda ner dina fakturor från klarna.se

§ Betalningsvillkor

Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.
En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har Du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har Du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

§ Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.
Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning
När Du har fått hem din faktura kan Du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning.

Detta innebär att Du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad.

Exempel vid köp för 10 000kr:

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar Du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.


5. Säkerhet

§ Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt affärsdatasystem ochBosses färg & Interiör AB ansvarar för att de uppgifter som lämnas hanteras enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Genom godkännande av köpvillkoren samtycker Du till att dina uppgifter sparas för att Vi ska kunna fullgöra leverans och betalningsförfarande samt att Bosses färgs anställda som tar hand om din order har tillgång till de lagrade uppgifterna. För mer information gällande vår hantering av dina personuppgifter vänligen läs vår Dataskyddspolicy som du godkänner i samband med att du godkänner våra köpvillkor genom att trycka på “Slutför Köp”.

§ Cookies

Bossesfarg.se innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. Bossesfarg.se använder två typer av cookies.
Permanenta cookies från Google Analytics för webbplatsstatistik.
Sessionscookies från WordPress (denna e-handelsplattform). Dessa används för att hantera dina val i webbutiken, exempelvis varor i kundvagnen och information om kundinloggning. Sessionscookien raderas från din dator när Du stänger din webbläsare. Om Du inte accepterar cookies kommer vissa av webbutikens funktioner inte fungera.
Det är möjligt att konfigurera en webbläsare så att den förkastar cookies som sparas på hårddisken, se hjälpavsnitt för respektive webbläsare.

§ Copyright

Alla bilder och texter på hemsidan tillhör Bossesfärg och/eller våra leverantörer.


6. Friskrivning

§ Force Majeure

Vid exceptionellt oväntade händelser som står utanför Bossesfarg.se kontroll, friskriver Vi oss från allt ansvar då leverans inte kan fullgöras eller ske inom korrekt tid.

§ Tvist

Vid eventuell tvist följer Vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens råd och tillämpar svensk lag i svensk domstol.

Genom att trycka på “Slutför Köp”, godkänns köpvillkoren hos Bosses färg & Interiör AB och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.