Linoljefärg – Skydd mot väder och vind

Med vår linoljefärg kan du måla på alla underlag – den skyddar mot väder och vind, tidens tand och årstiderna. Här och i Europa har vi en tradition av att måla byggnader och inredning med linoljefärg och att den har överlevt i 500 år beror på att den fungerar. Att den är mer miljövänlig och billigare gör den inte sämre.

Linoljan som användes av Ottosson utvinns alltid genom kallpressning. Metoden att pressa ut oljan ur linfröet utan föregående upphettning ger ett mindre utbyte men i gengäld en renare och klarare produkt.

Måla med linoljefärg

Att måla med linoljefärg är inte – som många tror – särskilt svårt. Tricket är att måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. På grund av den långa torktiden behöver man inte stryka ut färgen snabbt, utan kan arbeta ut den ordentligt, ser du en miss kan du enkelt stryka igen. En tumregel är; när du tycker att du stryker så tunt du kan, stryk lite tunnare!

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ OBEHANDLAT TRÄ – INOMHUS

Försegla alla kvistar, lagningar och spacklingar med Schellack

  1. Grundning

Späd färgen med 10 – 20% balsamterpentin eller blanda en grundfärg bestående av 2 delar kokt linolja och 1 del färg.  Torktid: 1 – 3 dygn. Slipa lätt.

  1. Mellanstrykning

Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 3 dygn. Slipa lätt.

  1. Slutstrykning

Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 3 dygn.

För högre glans tillsätt 5 – 10 % av Ottossons Linoljelack i slutstrykningsfärgen. För mattare glans tillsätt 10 – 15% balsamterpentin i mellan- och slutstrykningsfärgen.

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ OBEHANDLAT TRÄ – UTOMHUS

  1. Grundning

Blanda en grundfärg enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin. Torktid varierar med väderlek, beräkna 3 – 4 dygn vid torr och varm väderlek. Måla inte i temperaturer under 15 grader eller vid hög luftfuktighet, då riskerar torktiden bli väldigt lång. Optimal temperatur för utomhusmålning är 15 – 25 grader.

  1. Mellanstrykning

Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20% balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 3 dygn

  1. Slutstrykning

Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 3 dygn

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ METALL

Rostskydd

Rostskyddsmåla obehandlat stål med 2 lager järnmönja. Späd färgen i första strykningen med 10 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Järnmönjan behöver inte målas över annat än om man önskar en annan kulör. Stryk 2 lager med slutstrykningsfärgen, outspädd. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Håll alltid torktiderna, ytan ska kännas alldeles torr innan du lägger på nästa strykning.

En traditionell linoljefärg består av en naturlig olja med ingen eller mycket låga halter lösningsmedel.

Linoljefärg har en relativt hög glans. Utvändigt mattas glansen efter hand till halvmatt. Även invändigt mattas färgen något. Linoljefärg har en god inträngningsförmåga i trä. Vid målning kan ibland en viss flammighet synas vilket beror på att träet tar upp olika mycket olja, detta syns tydligast vid mellanstrykningen. Efter slutstrykningen uppnår man i regel ett jämnt resultat. (=jämn oljemättnad)